Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

Ogłoszenie – plik PDF – 804 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 11,7 MB

Załącznik nr 1 do OPZ – plik PDF – 165 kB

Załącznik nr 2 do OPZ – plik PDF – 253 kB

Załącznik nr 3 do OPZ – plik PDF – 861 kB

Załącznik nr 4 do OPZ – plik PDF – 889 kB

Załącznik nr 5 do OPZ – plik PDF – 734 kB

Załącznik nr 6 do OPZ – plik PDF – 1,84 MB

Załącznik nr 6 do OPZ – plik PDF – 1,0 MB

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do IDW w wersji edytowalnej – plik .docx – 113 kB

Link do postępowania na stronie platformy zakupowej (dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej): https://platformazakupowa.pl/transakcja/482928

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF – 125 kB

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PDF – 107 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 257 kB

Informacja o unieważnieniu postępowania – plik PDF – 292 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści