Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Lista Wykonawców

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH.

Nazwa FirmyAdres Firmye-mailTelefon
 Firma Handlowo-
Usługowa
„Transkop”
Spółka  Cywilna
M. M. Smoła
Gołęczyna 45
39-220 Pilzno
transkop_sc@tlen.pl146810656
604 278 974
 Firma Usługowo-
Handlowa
„ECO-THERM”
Tadeusz Mikosz
ulica Szeroka 3
9-215 Czarna
eco.therm.mikosz@gmail.com604 906 030
146761007
HYDROBUD
Zakład Robót
Melioracyjno-
Kanalizacyjnych
B.Pysz U.Pysz
Sp. j.
Latoszyn 31 c
39-200 Dębica
biuro@hydrobud.pl146700827
Usługi Wodno-
Kanalizacyjne
Stanisław Lis
ulica Witosa 8/20
39-200 Dębica
stanislawlis@poczta.onet.pl537 089 238
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjno-
Hydrotechnicznych
„HYDRO-EKO”
Latoszyn 31 c
39-200 Dębica
hydro-eko@hydro-eko.com.pl604 456 553
KOM-BUD-INSTAL
Zakład Usługowo-
Handlowy
Zbigniew Nowak
ulica Wielopolska 206
39-200 Dębica
kombudinstal@interia.pl605 637 014
PRO-MONT
Sp. Jawna
ulica Tuwima 4
39-200 Dębica
michalmazanek@pro-mont.com.pl 602 725 620
PET-POL
Petela Tomasz
ulica Krakowska 51
39-215 Czarna
tomaszpetela@o2.pl608 315 093
604 901 580
USŁUGI INSTALACYJNE
Krzysztof Kubisztal
Nagawczyna 414
39-200 Dębica
instalacje@poczta.okay.pl606 372 212
Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
WOD-KAN-CO
I GAZU
Jan Pijar
ulica Gawrzyłowska 57a
39-200 Dębica
janpijar@op.pl606 414 806
Zakład Usług
Budowlano-
Montażowych
„WODMEL”
R. Śniegowski,
E. Pociask
Spółka Jawna
ulica Cmentarna 25
39-200 Dębica
   wodmel@mt.pl146818101

♦ Oprócz wymienionych wyżej podmiotów, roboty mogą być wykonywane przez każdą inną  osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia, określone przepisami Prawa Budowlanego.

♦ Osoby lub podmioty zainteresowane, a nie umieszczone na tej liście prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta „Wodociągów Dębickich”.

♦ Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osoby zatrudnione w „Wodociągach Dębickich” nie mogą wykonywać robót budowlanych w przypadku, gdy budowane urządzenia, sieci lub przyłącza mają być w przyszłości dołączone do sieci Spółki.

Zarząd Spółki

Przejdź do treści