Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Rondo w Dębicy

„Wodociągi Dębickie” Sp. z o. o. ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica informuje, że w dniu 8 lutego 2024 r.  na stronie Bazy Konkurencyjności (BK2021) opublikowane zostało ogłoszenie o numerze 2024-3194-184543 dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027 z dnia 18 listopada 2022 r., wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2021-2027/9(1)) oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Rondo w Dębicy

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021) dostępnej na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/,

Termin składania ofert do 26 luty 2024 r. do godz. 11:00.

Link do postępowania na stronie Bazy Konkurencyjności:  

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184543

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF

Przejdź do treści