Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Kontakt

„Wodociągi Dębickie” sp. z o.o. 
 39-200 Dębica
ulica Kosynierów Racławickich 35

Nr KRS: 0000044893 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN

REGON: 850489543 , NIP: 872-000-42-72

Nr rejestrowy BDO 000005561

Centrala 14 670 51 71,
14 670 68 11

Biuro Obsługi Klienta 14 670 68 14

Wydział Sieci 14 670 68 15

Wydział Produkcji Wody 14 676 07 99

Wydział Oczyszczalni Ścieków 14 670 68 23

Dział Techniczny 14 670 68 46

Fax 14 677 94 27

 e-mail : poczta@wodociagi.debickie.pl

e-mail do przesyłania faktur drogą elektroniczną: efaktury@wodociagi.debickie.pl


Przejdź do treści