Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zgłoś awarię

Awarie wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać telefonicznie pod numerem: 14 670 26 96

Zgłaszając awarię należy podać:

  • miejscowość i ulicę wystąpienia awarii,
  • określić czy jest to awaria wodociągowa czy dotyczy kanalizacji sanitarnej,
  • imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej.

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, a także dotyczą sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez Spółkę.


Przejdź do treści