Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Ciekawostki

Pij i zdrowo żyj. Dębicka Kraniczanka i nie tylko…

Czy wiesz, że:

1. 1m3 wody to:

 • 1 000 butelek z wodą o pojemności 1 l
 • 666,6 butelek z wodą o pojemności 1,5 l
 • 100 wiaderek wody z wodą o pojemności 10 l
 • 4 000 szklanek wody

2. Jeśli masz uszkodzoną spłuczkę w ubikacji możesz stracić aż 315 000 l wody (315 m3)

     w ciągu roku

3. 20 litrów wody wycieka w ciągu doby z nieszczelnego kranu w tempie dwóch kropli na sekundę

4. Koty mogą pić słoną morską wodę gdyż posiadają nerki, które mogą odfiltrowywać sól zawartą w tej wodzie.

5. Czy wiesz jaka jest ilość wody konieczna do wyprodukowania różnych towarów?

 • 1 kg cukru – 80 litrów
 • 1kg papieru – 40 litrów
 • 1 kg wełny – 150 litrów
 • 1 kg aluminium – 1250 litrów
 • 1 samochód – 35 000 litrów
  Źródło: Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych (założona przez IGWP)  www.pfozw.org.pl

6. Czy wiesz w jakiej temperaturze woda wrze w Tatrach na Kasporowym Wierchu?
Ciśnienie normalne wynosi 1013 hPa i w przybliżeniu odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu. Przy takim        ciśnieniu temperatura wrzenia wody wynosi 100 °C, a temperatura topnienia 0 °C. Jeżeli ciśnienie jest mniejsze  od ciśnienia normlnego, woda wrze w niższej temperaturze. Natomiast im wyższe ciśnienie, tym wyższa temperatura wrzenia. Zależność temperatury wrzenia od ciśnienia opisuje dosyć skomplikowany wzór Clausiusa-Clapeyrona. Na Kasprowym Wierchu (1987 m n.p.m.) zagotujemy wodę w temperaturze ok. 93 °C. W Himalajach, na szczycie Mount Everest (8848 m n.p.m.) wystarczy 68 °C.
 Źródło: „Tablice wielkości fizykochemicznych” praca zbiorowa PWN Warszawa 1974; „Wikipedia”

7. Mieszkańcy Europy zuzywają średnio 200 litrów wody dziennie, mieszkańcy USA nawet 400 litrów wody dziennie. Mieszkańcy krajów rozwijających się zużywają 10 litrów wody dziennie. Podobna ilość każdego dnia zużywamy do spłukiwania w toalecie.

8. Obecnie na świecie ponad 2 miliardy osób nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Ok 40% populacji, czyli 2,5 miliarda osób żyje w warunkach sanitarnych, które zagrażają ich zdrowiu. Około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł wody. Każdego roku 700 tys. dzieci umiera z powodu braku dostępu do czystej wody.

9 .O tym, że woda jest podstawą rozwoju życia na naszej planecie wie każdy, jednak nadal nie jesteśmy na 100% pewni, skąd wzięła się na Ziemi, nauka stara się znaleźć odpowiedź na to pytanie:
Tlen i wodór istniały w przestrzeni kosmicznej przed narodzinami Słońca.
W międzygwiazdowych obłokach gdzie rodziły się gwiazdy dochodziło do
łączenia atomów tlenu i wodoru i powstawania cząsteczek H2O.
Naukowcy przypuszczają, że większość wody, która dziś pokrywa powierzchnię planety, została dostarczona w czasie „wielkiego bombardowania”, które zaczęło się w momencie formowania się planety 4,5 mld lat temu i zakończyło 3,8 mld lat temu. W tym czasie w młodą Ziemię uderzały asteroidy i lodowe komety, a obecna w nich woda parowała i wypełniała atmosferę strumieniem pary wodnej, gorącej i kłębiącej się, jak pod pokrywą szybkowaru. Kiedy bombardowanie się zakończyło i atmosfera się ochłodziła, para się skropliła i zapełniła oceany.
Więc gdy weźmiecie łyk wody, pomyślcie, że ma ona ponad 4,6 mld lat. Pamięta czasy, gdy nie było jeszcze Ziemi i Słońca.

10. Woda na powierzchni stanowi zaledwie dwie setne procent masy całej Ziemi i nie jest jej tak dużo, jak mogłoby się wydawać. 97,5% zasobów wody na Ziemi to woda słona. Gdyby zgromadzić całą wodę na Ziemi w kroplę, to kula miałaby średnicę około 1385 km. , gdyby taką kulę zrobić tylko ze słodkiej wody, to byłoby to maleństwo o średnicy 160 km.

Przejdź do treści