Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Twardość wody

Twardość wody jest powodowana przez obecność w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych, głównie soli wapnia oraz magnezu.

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku wartość parametryczna twardości ogólnej wody wynosi 60 – 500 mg/l CaCO3.

Średnia wartość twardości naszej wody to ok. 200 mg/l CaCO3.
Dębicka Kraniczanka jest wodą o średniej twardości.


Twardość wody jest wyrażona w mg/l CaCO3. W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:
– stopień niemiecki (ºdH) = 17,8 mg CaCO3/l,
– stopień francuski(ºf) = 10 mg CaCO3/l,
– stopień angielski(ºClarke’a) = 14,3 mg CaCO3/l.

Twardość ogólna

Woda(mg/l
CaCO3)
jednostka
miedzy-
narodowa
(mmol/l)
jednostka
fizyczna
(mval/l)
stopnie
niemieckie
(°dH, °n)
stopnie
angielskie
(°Clarke’a)(°e)
stopnie francuskie
(°f)
Bardzo miękka0-850-0,890-1,780-50-6,250-8,9
Miękka85-1700,89-1,781,78-3,575-106,25-12,58,9-17,8
Średnio
twarda
170-3401,78-3,573,57-7,1310-2012,5-2517,8-35,6
Twarda350-5103,57-5,357,13-10,0720-3025-37,635,6-53,5
Bardzo twarda>510>5,35>10,7>30>37,6>53,5
Dębicka Kraniczanka180-2501,8-2,503,60-5,010-1412,6-17,518-25
Przejdź do treści