Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą skierowaną dla wszystkich Klientów Wodociągów Dębickich Sp. z. o.o.

E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada taką samą wartość prawną jak tradycyjna faktura.

Taka forma faktury ma wiele zalet:

  • skraca czas oczekiwania na fakturę
  • umożliwia szybki dostęp do faktur w każdej chwili
  • daje możliwość pobrania faktury w dowolnym czasie

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymywać e-fakturę.

Oświadczam, że niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie i udostepnianie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur dotyczących należności za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zm) na zasadach określonych w Regulaminie udostepniania e-faktur. Jednocześnie zgadzam się na otrzymywanie informacji o fakturach na adres poczty elektronicznej.

Przejdź do treści