Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wskaźniki jakości wody

ŚREDNIE WYNIKI PODSTAWOWYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ PODAWANEJ DO SIECI W MAJU 2024r.

Lp.  Parametr  Jednostka    Wartość    Wartość dopuszczalna wg obowiązującego Rozporządzenia
1. Barwa mg/l Pt <5Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1)
2. Zapach TON

<1 Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3. Smak TFN<1 Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4. Odczyn pH 7,7 6,5 – 9,5
5. Mętność NTU0,24
Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakres wartości do 1,0
6. Przewodność µS/cm500 2500
7. Jon amonu mg/l<0,065 0,5
8. Azotany mg/l3,80 50
9. Azotyny mg/l<0,066 0,5
10. Chlor wolny mg/l0,20 0,3
11. Glin µg/l24 200
12.Twardość ogólna mgCaCO3/l223 60 – 500
13. Mangan µg/l17
50
14. Żelazo µg/l<20 200
15. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
16. Escherichia coli jtk/100ml 0 0
17. Enterokoki jtk/100ml 0 0
18. Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
19.Ogólna liczba mikroorg. w 22°Cjtk/1ml1Brak nieprawidłowych zmian2)

1) Pożądana wartość tego parametru w kranie konsumenta – do 15 mg/l Pt
2) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej

Niezależnie od naszych badań, woda uzdatniona kontrolowana jest w ramach bieżącego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Orzeczenia tego organu potwierdzają, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

Przejdź do treści