Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

O firmie

„Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. w Dębicy

39 – 200 Dębica , ulica Kosynierów Racławickich 35
tel. /+48/ 14-670 51 71, /+48/ 14-670 68 11
fax /+48/ 14-677 94 27

Numer KRS: 0000044893 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 43.748.000 PLN

REGON: 850489543 , NIP: 872-000-42-72

Numer rejestrowy BDO 000005561

http://wodociagi.debickie.pl/
e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl

Przejdź do treści