Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Sieć Wod-Kan.

Sieci wodociągowe (stan na koniec 2023 r.)

Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. eksploatuje:

 • Sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości 292,9 km, w tym  sieć magistralna 11,1 km,
  sieć rozdzielcza 156,1 km, przyłącza wodociągowe 125,7 km w ilości 6178 sztuk,
 • Ujęcie Wody na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy przy ul. Kwiatkowskiego 11,
 • 11 hydroforni w części południowej miasta Dębicy za obwodnicą w rejonie ulic Gajowa, Wielopolska, Wilhelma Macha, Marszałka, Polna, Tetmajera,
 • 3 podziemne zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności 2 100 m3 zlokalizowane przy ul. Wielopolskiej
  (za obwodnicą),
 • 44 główne hydranty do celów przeciwpożarowych.

Celem zapewnienia większej kontroli nad pracą sieci wodociągowej, hydrofornie posiadają system monitoringu rejestrujący ciśnienia i przepływy wody w sieci wodociągowej.

Sieci kanalizacji sanitarnej (stan na koniec 2023 r.)

Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. eksploatuje:

 • Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości 241,1 km, w tym sieć kanalizacji sanitarnej
  191,4 km, przyłącza kanalizacji 49,7 km w ilości 6333 sztuk,
 • 68 przepompowni ścieków.

Przepompownie sieciowe posiadają system monitoringu umożliwiający szybkie wykrycie i usunięcie awarii.

Budowa układu zasuw ul. Krakowska/Parkowa

Modernizacja układu zasuw ul. Gajowa

Modernizacja układu zasuw ul. Kwiatkowskiego

Przejdź do treści