Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Informacje ogólne

Odbiorcami naszej wody jest około 98 % mieszkańców miasta oraz kilkuset mieszkańców gminy Dębica.
Z tej wody korzystają również zakłady pracy, szkoły, przedszkola i inne instytucje. Każdego dnia dostarczamy jej około 7 tysięcy m3.

Jakość wody podlega systematycznej kontroli wewnętrznej. Na bieżąco woda badana jest przez nasze Laboratorium Produkcji Wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Badania prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) i obejmują:

  • stały monitoring wody surowej ujmowanej z rzeki Wisłoki
  • kontrolę jakości wody uzdatnionej podawanej do sieci
  • kontrolę procesów uzdatniania i dezynfekcji wody
  • kontrolę jakości wody wodociągowej w końcowych punktach sieci (bezpośrednio u odbiorcy)
  • kontrolę jakości wody po usuniętych awariach i planowanych zamknięciach sieci

Laboratorium Produkcji Wody zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań potwierdzoną:

  • Wdrożonym systemem jakości zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy
  • Wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzonymi i potwierdzonymi poprzez udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym
Przejdź do treści