Modernizacja dróg technologicznych

Ogłoszenie– plik PDF Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF Załączniki w wersji edytowalnej – plik RTF Zamawiający Wodociągi Dębickie Sp. z o. o. działając zgodnie z §22 ust. 2 Regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o., których wartość nie przekracza progów unijnych (Uchwała nr 10/2022 Zarządu Spółki Wodociągów Dębickich Sp. z o. […]

Dostawa polielektrolitów do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Ogłoszenie– plik PDF Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 w wersji edytowalnej – plik RTF Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej platformy zakupowej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o. o. o adresie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/693726 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF

Dostawa polielektrolitów do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Ogłoszenie – plik PDF Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 w wersji edytowalnej – plik docx Zapytanie wraz z wyjaśnieniem– plik PDF Raport platformy zakupowej zawierający wykaz złożonych ofert– plik PDF Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej platformy zakupowej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o. o. o adresie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/683975 Informacja […]

Dostawa polielektrolitów do procesu odwadniania osadów przefermentowanych dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Ogłoszenie – plik PDF Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 w wersji edytowalnej – plik docx Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej platformy zakupowej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o. o. o adresie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/647743 Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik […]

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Ogłoszenie – plik PDF Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – plik PDF Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy – plik PDF Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ – plik ZIP Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie – plik PDF Załącznik nr 4 […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilhelma Macha – etap I.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 301 kB Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF – 13,1 MB Załączniki w wersji edytowalnej – plik docx – 120 kB Załączniki nr 1, 2 i 3 do OPZ do pobrania na platformie zakupowej pod niżej udostępnionym linkiem. Link do postępowania na stronie platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/581671 Informacja z […]

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 275 kB Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF – 15,1 MB Załącznik nr 1 do OPZ – Szczegółowy OPZ – plik PDF – 837 kB Załącznik nr 1 do Szczegółowego OPZ – Mapa wodociągów Dębickich – Strefy – plk PDF – 2,39 MB Załącznik nr 2 do Szczegółowego […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gumniska – boczna w Dębicy – dz. 3789, 3790, 3791 obr. 5.

Platforma zakupowa – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gumniska – boczna w Dębicy – dz. 3789, 3790, 3791 obr. 5 Ogłoszenie – plik PDF 2,22 MB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 434 kB

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna

Platforma zakupowa – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna – link do postępowania Ogłoszenie – plik PDF – 2,15 MB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 389 kB

Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

Ogłoszenie – plik PDF – 804 kB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 11,7 MB Załącznik nr 1 do OPZ – plik PDF – 165 kB Załącznik nr 2 do OPZ – plik PDF – 253 kB Załącznik nr 3 do OPZ – plik PDF – 861 kB Załącznik nr 4 do OPZ […]

Przejdź do treści