Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Dostawa polielektrolitów do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Ogłoszenie – plik PDF

Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF

Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 w wersji edytowalnej – plik docx

Zapytanie wraz z wyjaśnieniem– plik PDF

Raport platformy zakupowej zawierający wykaz złożonych ofert– plik PDF

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej platformy zakupowej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o. o. o adresie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/683975

Informacja o unieważnieniu postępowania– plik PDF

Przejdź do treści