Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 275 kB

Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF – 15,1 MB

Załącznik nr 1 do OPZ – Szczegółowy OPZ – plik PDF – 837 kB

Załącznik nr 2 do OPZ – Przedmiar robót dla Części 1 – plik PDF – 1,89 MB

Załącznik nr 3 do OPZ – Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiałowego – plik PDF – 29,9 kB

Formularze w wersji edytowalnej – plik docx – 135 kB

Link do postępowania na stronie platformy zakupowej (dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej): https://platformazakupowa.pl/transakcja/535585

Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu – plik PDF – 413 kB

Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert – plik PDF – 170 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF – 13,1 MB

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2021 – Ząłacznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza oferty – plik docx – 90,8 kB

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PDF – 326 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 567 kB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 162 kB

Przejdź do treści