Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II

W ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II ” trwają prace związane z budową sieci technologicznych.

W ramach zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II ” trwają prace związane z budową sieci technologicznych.

Inwestycja,  realizowane przez Generalnego Wykonawcę  firmę Inżynieria Rzeszów SA  obejmuje wymianę rurociągów technologicznych, które funkcjonowały od początku istnienia Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy. Modernizowana jest komora zasuw, zasilająca zbiorniki kontaktowe, czerpnie studni zbiorczej oraz mieszadła.

Na dzień dzisiejszy zostały już wykonane roboty obejmujące wymianę:

– starego rurociągu wody surowej DN300 na nowy DN400 z żeliwa sferoidalnego na odcinku pompownia wody surowej – osadnik wstępny,

– dwóch rurociągów ssawnych DN400 i DN600 wraz z zasuwami łączące studnię zbiorczą z pompami wysokiego tłoczenia,

– głównego rurociągu DN600 doprowadzającego wodę uzdatnioną  ze zbiorników kontaktowych do studni zbiorczej.

Rozpoczęto prace związane z wymiana dwóch rurociągów technologicznych DN 500 na odcinku osadnik wstępny – komory flokulacji wraz z węzłami zasilającymi i odpływowymi.

Po zakończeniu wszystkich prac zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.

Po modernizacji układ technologiczny zyska możliwość wykonywania prac konserwacyjno- remontowych bez konieczności przerywania procesu uzdatniania wody oraz będzie wspierany przez rozbudowany system sterowania i automatyki.

Prowadzenie wyżej wymienionych robót wymaga szczególnej uwagi zarówno ze strony Wykonawców jak i  pracowników SUW , gdyż teren budowy jest gęsto uzbrojony a  prace wykonywane  są na czynnym obiekcie.

Przejdź do treści