Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 275 kB Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF – 15,1 MB Załącznik nr 1 do OPZ – Szczegółowy OPZ – plik PDF – 837 kB Załącznik nr 1 do Szczegółowego OPZ – Mapa wodociągów Dębickich – Strefy – plk PDF – 2,39 MB Załącznik nr 2 do Szczegółowego […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gumniska – boczna w Dębicy – dz. 3789, 3790, 3791 obr. 5.

Platforma zakupowa – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gumniska – boczna w Dębicy – dz. 3789, 3790, 3791 obr. 5 Ogłoszenie – plik PDF 2,22 MB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 434 kB

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna

Platforma zakupowa – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna – link do postępowania Ogłoszenie – plik PDF – 2,15 MB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 389 kB

Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS

Platforma zakupowa – Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS – link do postępowania Ogłoszenie – plik PDF – 1,56 MB Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF – 361 kB Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) – plik PDF – 461 kB Informacja […]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy

Platforma zakupowa – Postępowanie ID450634: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej w Dębicy Ogłoszenie o zamówieniu Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wykonanie kompletnej instalacji usuwania siloksanów z biogazu wraz z systemem osuszania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Platforma zakupowa – Postępowanie ID 441559: Wykonanie kompletnej instalacji usuwania siloksanów z biogazu wraz z systemem osuszania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy Ogłoszenie o zamówieniu Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 Załączniki do zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia ofert Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2 Zawiadomienie o […]

Przejdź do treści