Kategorie
BIP Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Dostawa polielektrolitów do procesu zagęszczania osadu nadmiernego dla Oczyszczalni Ścieków w Dębicy

Ogłoszenie– plik PDF

Specyfikacja Warunków Zamówienia – plik PDF

Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 w wersji edytowalnej – plik RTF

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na stronie internetowej platformy zakupowej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o. o. o adresie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/693726

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF

Przejdź do treści