Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I

18 listopada br. odebrano wybudowaną w ul. Wilhelma Macha kanalizację sanitarną o długości pond 1 km, głównie metodą przewiertu sterowanego.

18 listopada br. odebrano wybudowaną w ul. Wilhelma Macha kanalizację sanitarną o długości pond 1 km. Wykonawca Zadania – Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna nową kanalizację wybudował głównie metodą przewiertu sterowanego.

Wartość inwestycji wyniosła 1,16 mln złotych netto.

Inwestycja została realizowanego w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy” współfinansowane ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość nakładów sfinansowana z dotacji to 830 tys. zł.

Przejdź do treści