Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wniosek o dofinansowanie Projektu Inwestycja w wodę w mieście Dębica

W dniu 30 stycznia br. złożono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach działania 2.5 Woda do spożycia dla Projektu Inwestycja w wodę w mieście Dębica na kwotę 15,02 mln zł.

W dniu 30 stycznia br. złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
w Warszawie wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 w ramach działania 2.5 Woda do spożycia dla Projektu Inwestycja w wodę w mieście Dębica na kwotę 15,02 mln zł. Koszt realizacji Projektu został oszacowany na blisko 22 mln zł. 

W ramach Projektu planujemy między innymi:

  • zmodernizować część naszej sieci wodociągowej. Modernizacja polegać będzie na budowie blisko 9 km sieci, w tym: nowej magistrali wodociągowej od ul. Krakowskiej do ul. Wielopolskiej, budowie sieci wodociągowej: przy ul. Słonecznej, na osiedlu Leśna – Łysogórska – Krakowska, w ul. Grunwaldzkiej i Rondo w Dębicy. Po zakończeniu budowy wyłączona zostanie z użytkowania stara sieć magistralna i rozdzielcza
    o długości 5,50 km, wykonana w latach 70-80 XX wieku z materiałów stalowych
    i cementowo-azbestowych;
  • zmodernizować 3 zbiorniki wyrównawcze wody czystej na ul. Wielopolskiej;
  • rozbudować posiadany systemu monitorowania sieci wodociągowej w mieście Dębica;
  • zmodernizować Stację Uzdatniania Wody pod kątem zwiększenie bezpieczeństwa ciągłości dostaw i jakości wody w sytuacjach kryzysowych. Przeprowadzona zostanie między innymi modernizacja filtrów pośpiesznych piaskowych, zakupione zostaną agregaty prądotwórcze podtrzymujące pracę SUW oraz hydroforni

Podjęte zostaną także działania związane z rozwojem naszego laboratorium wody oraz wodną edukację ekologiczną.

Przejdź do treści