Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Nowe stawki obowiązujące od 01.03.2024r.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją RZ.RZT.70.99.2022 z dnia 13 lutego 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie od 01.03.2024r.

Przypominamy, że zgodnie z decyzją RZ.RZT.70.99.2022 z dnia 13 lutego 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie od 01.03.2024r. obowiązywać będą nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Dębica oraz częściowo na terenie gminy Dębica.

Przejdź do treści