Prelekcja na podsumowaniu Powiatowego Konkursu Ekologicznego

W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność być jednym z prelegentów podczas podsumowania XIX Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego, zorganizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Pustkowie Osiedlu.

Inteligentny system zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi

Trwają prace w ramach zadania pn. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

„Dębicka Gra Miejska” z udziałem Wodociągów Dębickich

W ostatnią sobotę mieliśmy okazję być jednym z punktów w Dębickiej grze miejskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Teraz Dębica.

Eko Piknik w parku Sokoła

„Eko piknik”, który odbył się w ostatnią sobotę w parku Sokoła przy Domu Kultury Śnieżka uświadomił że bycie „eko” oraz życie w zgodzie z przyrodą jest niezwykle ważne oraz potrzebne.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową zakończona

25 maja bieżącego roku podpisano protokół odbioru dla zadania pn.: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopową w Dębicy – etap II, realizowanego w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Zakończono Modernizację Stacji Uzdatniania Wody

17 maja bieżącego roku na Stacji Uzdatniania Wody miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – etap II, realizowanego w ramach Projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy.

Kompetencje Laboratorium Produkcji Wody potwierdzone

Laboratorium Produkcji Wody wzięło udział w porównaniach międzylaboratoryjnych QWAS, organizowanych przez firmę LGC Proficiency Testingz Wielkiej Brytanii w zakresie badań mikrobiologicznych wody oraz w badaniach biegłości SILESIALAB 2022, które obejmowały oznaczanie liczby progowej oraz identyfikację smaku i zapachu wody.

Montaż dodatkowego układu zasuw – ulica Cmentarna

W dniu 29 kwietnia bieżącego roku dokonano montażu dodatkowego układu zasuw przy ul. Cmentarnej 53 w Dębicy, w celu maksymalnego zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców, jakim jest wyłączenie dostawy wody w czasie awarii na sieci wodociągowej.

Zapraszamy do nowego Internetowego Biura Obsługi Klienta IBOK

Zapraszamy naszych Klientów do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta IBOK. Każdy odbiorca naszych usług może zarejestrować się w IBOK oraz uzyskać dostęp do indywidualnego konta klienta.

Podpisano umowy na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I”

W dniu 15 kwietnia 2022 r. podpisana została umowa z Wykonawcą Zakład Robót Melioracyjno-Kanalizacyjnych HYDROBUD B. Pysz, U. Pysz Sp. J. z Latoszyna na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wilhelma Macha – etap I.

Przejdź do treści