Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Rejestr zmian

Data i osobaNazwa dokumentu/zakładki/kataloguTyp zmiany
15-03-2021 r.
Dorota Szczęch
Deklaracja o stanie dostępnościdodanie dokumentu
09-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci
kanalizacyjnej metodą bezwykopową
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
08-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
26-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
24-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
23-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci
kanalizacyjnej metodą bezwykopową
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
19-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
18-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
17-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
12-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
11-02-2021 r.
Joanna Werbowy
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w ul. Akacjowej w Dębicy/Przetargi
dodanie przetargu
10-02-2021 r.
Joanna Werbowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociągowej w ul. Tetmajera w Dębicy/Przetargi
dodanie przetargu
Przejdź do treści