Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Rejestr zmian

Data i osoba Nazwa dokumentu/zakładki/kataloguTyp zmiany
15-11-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica./Przetargidodanie dokumentu
12-11-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica./Przetargidodanie przetargu
06-10-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gumniska – boczna
w Dębicy – dz. 3789, 3790, 3791 obr. 5/Przetargi
dodanie przetargu
04-08-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy/Przetargidodanie dokumentu
30-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy/Przetargidodanie dokumentu
29-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Budzisz w Dębicy – dz. 714, 712 obr. 6, 934, 348/2 obr. Nagawczyna/Przetargidodanie przetargu
16-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS/Przetargidodanie dokumentu
14-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS/Przetargidodanie dokumentu
13-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja rurociągów pod filtrami żwirowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy/Przetargidodanie przetargu
09-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Dostawa i montaż pompy diagonalnej w studni wody surowej PWS/Przetargidodanie przetargu
06-07-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki za 2020 r./Sprawozdania finansowedodanie dokumentu
25-05-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
06-05-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
28-04-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
27-04-2021 r.
Joanna Werbowy
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
26-04-2021 r.
Joanna Werbowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, części przyłączy zlokalizowanych
w pasie drogowym i przepompowni ścieków w ul. Chłodniczej
w Dębicy/Przetargi
dodanie przetargu
23-04-2021 r.
Joanna Werbowy
Wykonanie kompletnej instalacji usuwania siloksanów z biogazu
wraz z systemem osuszania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy/Przetargi
dodanie dokumentu
15-04-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Wykonanie kompletnej instalacji usuwania siloksanów z biogazu
wraz z systemem osuszania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy/Przetargi
dodanie dokumentu
14-04-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
13-04-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
08-04-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Wykonanie kompletnej instalacji usuwania siloksanów z biogazu
wraz z systemem osuszania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy
dodanie dokumentu
31-03-2021 r.
Joanna Werbowy
Wykonanie kompletnej instalacji usuwania siloksanów z biogazu
wraz z systemem osuszania biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy
dodanie przetargu
26-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
25-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
22-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
19-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
18-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
15-03-2021 r.
Dorota Szczęch
Deklaracja o stanie dostępnościdodanie dokumentu
09-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci
kanalizacyjnej metodą bezwykopową
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
08-03-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargidodanie dokumentu
26-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
24-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
23-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci
kanalizacyjnej metodą bezwykopową
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
19-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
18-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie dokumentu
17-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Modernizacja stacji uzdatniania wody
w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
12-02-2021 r.
Krzysztof Przybyłowicz
Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II/Przetargi
dodanie przetargu
11-02-2021 r.
Joanna Werbowy
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w ul. Akacjowej w Dębicy/Przetargi
dodanie przetargu
10-02-2021 r.
Joanna Werbowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociągowej w ul. Tetmajera w Dębicy/Przetargi
dodanie przetargu

Przejdź do treści