Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Zapis § 7 Aktu założycielskiego jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa przedmiot działalności „Wodociągów Dębickich” Sp. z o.o. którym jest:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
6. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
7. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
8. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).

Przejdź do treści