Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Taryfy

Taryfa obowiązuje od 01.03.2023 r. do 02.03.2026 r.

W dniu 15.02.2023 r. na stronie BIP Wody Polskie, Decyzją RZ.RZT.70.99.2022 z dnia 13 lutego 2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, została ogłoszona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Dębica oraz częściowo na terenie gminy Dębica na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 09.04.2021 r. do 08.04.2024 r.

W dniu 01.04.2021 r. na stronie BIP Wody Polskie, Decyzją RZ.RZT.70.81.2021.MKO z dnia 22 marca 2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, została ogłoszona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta Dębica oraz częściowo na terenie gminy Dębica na okres 3 lat.

Taryfa obowiązuje od 01.06.2018 r. do 01.06.2021 r.

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24c  ust. 1 i 2, oraz art. 27a  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017r. poz.328 z późn. zm./

Przejdź do treści