Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Regulamin udzielania zamówień związanych z działalnością sektorową

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKTOROWĄ
WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. W DĘBICY,
DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 5/2022 z dnia 9 maja 2022 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie sp. z o. o.”

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 9 maja 2022 roku


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKTOROWĄ
WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. W DĘBICY,
DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 41/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie sp. z o. o.”

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 22 listopada 2018 roku


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ SEKTOROWĄ
WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. W DĘBICY,
DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 35/2018 z dnia 24 września 2018 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie sp. z o. o.”

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 24 września 2018 roku


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANOŚCIĄ SEKTOROWĄ
WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. W DĘBICY,
DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 22/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie sp. z o. o.”

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 8 czerwca 2018 roku

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANOŚCIĄ SEKTOROWĄ
WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. W DĘBICY,
DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 10/2017 z dnia 7 marca 2017 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie sp. z o. o.”

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 7 marca 2017 roku

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ ZWIĄZANYCH Z DZIAŁANOŚCIĄ SEKTOROWĄ
WODOCIĄGÓW DĘBICKICH SP. Z O.O. W DĘBICY

wprowadzony Uchwałą Nr 3/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie sp. z o.o”

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych po dniu 1 lutego 2016 roku

Przejdź do treści