Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 839 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 26,5 Mb

Formularze w wersji edytowalnej – plik docx – 116 kB

Link do postępowania na stronie platformy zakupowej (dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej): https://platformazakupowa.pl/transakcja/426747

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PDF – 186 kB

Link do transmisji: https://youtu.be/ipe4n5_r5zM

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 295 kB

Informacja o unieważnieniu postępowania – plik PDF – 100 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści