Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Informacje o środowisku

Obwieszczenie UM z dnia 29 września 2020 r. znak GP.6220.3.2020.AW

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Urzędu Miasta z dnia 29 września 2020 r. dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 września 2020 r. znak GP.6220.3.2020.AW o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. Wilhelma Macha w Dębicy.

Obwieszczenie UM z dnia 22 sierpnia 2018 r. znak GP.6733.58.2017.SP

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Urzędu Miasta z dnia 22 sierpnia 2018 r. dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 marca 2018 r. znak GP.6733.58.2017.SP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach położonych na terenie miasta Dębica oraz gminy Dębica.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.36

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.36 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. W. Macha w Dębicy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.35

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie z dnia 13 lutego 2018 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.35 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. W. Macha w Dębicy

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.24

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.24 dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. W. Macha w Dębicy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.15.2017.JG.12

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.15.2017.JG.12 dotyczące postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej DN 300 od ulicy Krakowskiej do ulicy Wielopolskiej w Dębicy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 07 grudnia 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.18

W załączeniu przedstawiamy zainteresowanym Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie z dnia 07 grudnia 2017 r. znak WOOŚ.4260.2.10.2017.KR.18 dotyczące postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zlokalizowanymi w pasie drogowym ul. Macha w Dębicy.

Przejdź do treści