Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Miasta Dębica

Rada Nadzorcza
Kinga Lada – Przewodnicząca
Bogusław Bodzioch – Z-ca Przewodniczącego
Elżbieta Jarosz – Sekretarz
Aneta Krajewska – Członek Rady
Kamil Kalinka – Członek Rady

Zarząd
Jacek Gil – Prezes Zarządu

Prokurent
Agnieszka Jamróz – Dyrektor ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy

Przejdź do treści