Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 286 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 8,92 MB

Formularze w wersji edytowalnej – plik docx – 116 kB

Link do postępowania na stronie platformy zakupowej (dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej): https://platformazakupowa.pl/transakcja/446241

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PDF – 116 kB – (nieaktualne)

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF – 615 kB

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PD – 119 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 284 kB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 399 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści