Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Przystępujemy do II etapu Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 16 kwietnia b.r, w obecności Burmistrza Miasta Dębica, pana Mariusza Szewczyka, Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Jacek Gil podpisał z Inżynierią Rzeszów SA kontrakt na modernizację dębickiej stacji uzdatniania wody – etap II.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_unijne.png

W dniu 16 kwietnia b.r, w obecności Burmistrza Miasta Dębica, pana Mariusza Szewczyka, Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Jacek Gil podpisał z Inżynierią Rzeszów SA kontrakt na modernizację dębickiej stacji uzdatniania wody – etap II.

Wartość kontraktu to prawie 4,5 mln zł brutto.

Do końca 2021 roku zmodernizowane zostaną sieci technologiczne na terenie dębickiej stacji uzdatniania wody.

Modernizacja SUW jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

Przejdź do treści