Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Schemat organizacyjny

Strukturę organizacyjną „Wodociągów Dębickich” Sp. z o.o. określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej „Wodociągów Dębickich” Sp. z o.o. nr 7/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

 W celu realizacji zadań Spółka prowadzi swoją działalność na pośrednictwem komórek organizacyjnych, sprawujących określone funkcje.

Schemat struktury organizacyjnej Spółki przedstawia się następująco:

Przejdź do treści