Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Rejestry i ewidencje

Spółka prowadzi, w szczególności następujące rejestry i ewidencje:

 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr uchwał i zarządzeń,
 • rejestr umów cywilno  – prawnych,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr wydawanych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • rejestr wydawanych zapewnień dostawy wody i przyjęcia ścieków,
 • rejestr uzgodnień branżowych i pozabranżowych,
 • rejestr umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • ewidencje odbiorców usług,
 • rejestr wystawionych faktur,
 • rejestr skarg, wniosków.
Przejdź do treści