Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Status prawny

„Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. powstały w wyniku przekształcenia z dniem 1 lipca 1997 r. przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębicy na podstawie Aktu Założycielskiego Jednoosobowej Spółki z o.o. „Wodociągi Dębickie” (Akt Notarialny z dnia 18 czerwca 1997r. Rep.A. 4156/97).

Spółka działa w oparciu o przepisy:

  • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1467 z późn.  zm.),
  • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1478 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
  • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  (Gmina Miasto Dębica) z dnia 30 sierpnia 2002 r.
  • Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  (Gmina Dębica) z dnia 22 stycznia 2018 r.
Oznaczenie formy prawnejSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spółka działa„Wodociągi Dębickie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Skrót firmy„Wodociągi Dębickie” sp. z o.o.
Dane o rejestracjiSąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedzibakraj Polska, województwo podkarpackie, miasto Dębica
Adres ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica
KRS0000044893
NIP8720004272
REGON850489543
Numer konta bankowegoBank Pekao S.A.    22 1240 4764 1111 0000 4865 4788
Wysokość kapitału zakładowego43.748.000 zł

Przejdź do treści