Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Regulamin zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. dla zadań wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W „WODOCIĄGACH DĘBICKICH” SP. Z O.O. DLA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony uchwałą Zarządu Spółki nr 29/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.


Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych do dnia 22 grudnia 2019 roku


REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W „WODOCIĄGACH DĘBICKICH” SP. Z O.O. DLA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony uchwałą Zarządu Spółki nr 33/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 23 grudnia 2019 roku

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W „WODOCIĄGACH DĘBICKICH” SP. Z O.O. DLA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 4/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 4 lutego 2021 roku

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W „WODOCIĄGACH DĘBICKICH” SP. Z O.O. DLA ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH wprowadzony zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki nr 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.

Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych od dnia 18 stycznia 2024 roku

Przejdź do treści