Biuletyn Informacji Publicznej
„Wodociągów Dębickich” sp. z o.o.

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Regulamin udzielania zamówień publicznych przeprowadzanych na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych

UCHWAŁA NR 9/2022 Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 24/2018 Zarządu Spółki w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w „Wodociągach Dębickich” Sp. z o.o. prowadzonych na podstawie przepisów ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „WODOCIĄGÓW
DĘBICKICH SP. Z O.O.” PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 24/2018 z dnia 08 czerwca 2018 roku
Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.”

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH „WODOCIĄGÓW
DĘBICKICH SP. Z O.O.” PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
wprowadzony Uchwałą Nr 37/2015 z dnia 26 października 2015 roku

Zarządu Spółki „Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.”
 Regulamin obowiązuje dla postępowań ogłoszonych po dniu 1 stycznia 2016 roku

Przejdź do treści