Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej i Wielopolskiej w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 60kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 445kB

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 412kB

Dokumentacja Cmentarna – plik ZIP – 11MB

Dokumentacja Wielopolska – plik PDF – 6MB

Poprawiony profil kanalizacji – ul.Cmentarna – plik PDF – 469kB

Warunki odtworzenia drogi – ul. Cmentarna – plik PDF – 49kB

Uwaga!

1. W zapisach SIWZ omyłkowo znalazł się załącznik nr 7 – Wykaz cen. Załącznik ten nie jest wymagany.

2. Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię ul. Wielopolskiej wg warunków wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, natomiast nawierzchnię ul. Cmentarnej – wg warunków wydanych przez Gminę Miasto Dębica – bez nawierzchni asfaltowych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 72kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści