Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Budowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Brzegowej

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 60kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 434kB

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 418kB

Dokumentacja projektowa – plik ZIP – 15,3MB

Poprawiony druk oferty – plik RTF – 188kB

Warunki odtworzenia drogi – plik PDF – 49kB

Uwaga!

1. W zapisach SIWZ omyłkowo znalazł się załącznik nr 7 – Wykaz cen. Załącznik ten nie jest wymagany.

2. Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnię ul. Brzegowej – wg warunków wydanych przez Gminę Miasto Dębica – bez nawierzchni asfaltowych.

3. Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały do włączenia przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej: opaskę do nawiercania, zasuwę do przyłącza, obudowę zasuwy do przyłącza, skrzynkę do zasuwy przyłącza).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 177kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści