Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Usługa nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy – etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 263,1 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 8,82 MB

Formularze w wersji edytowalnej – plik docx – 112,7 kB

Link do postępowania na stronie platformy zakupowej (dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej): https://platformazakupowa.pl/transakcja/424047

W dniu 18.02.2021 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ:

Zmiana treści SIWZ – plik PDF – 470 kB

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PDF – 344 kB

Link do transmisji: https://youtu.be/ji-iLawbW90

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 85 kB

Informacja o unieważnieniu postępowania – plik PDF – 97,3 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści