Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 931 kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 23,8 MB

Formularze w wersji edytowalnej – plik docx -128 kB

Załączniki do SIWZ znajdują się na platformie zakupowej pod niżej udostępnionym linkiem.

Link do postępowania na stronie platformy zakupowej (dla Wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej): https://platformazakupowa.pl/transakcja/425740

Uzupełnienie treści SIWZ – plik PDF – 285 kB

Zmiana treści SIWZ – plik PDF – 147 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 1 – plik PDF – 332 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami nr 2 – plik PDF – 500 kB

Informacja dotycząca otwarcia ofert – plik PDF – 326 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 360 kB

Informacja o unieważnieniu części 2 postępowania – plik PDF – 82,5 kB

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – plik PDF – 381 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści