Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 719 kB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 11,3 MB
Formularze do wypenienia w wersji edytowalnej – plik rtf – 97,1 kB

W dniu 08.02.2019 r. dokonano zmiany treści SIWZ.
Zmiana SIWZ – plik PDF – 396 kB

Zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedź na pytania 1 – plik PDF – 768 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 321 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 420 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści