Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy – budowa zbiornika wody czystej.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 682 kB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 18,7 MB
Załącznik nr 1 do OPZ Plan sytuacyjny – plik PDF – 4,91 MB
Załącznik nr 2 do OPZ projekt budowlany cz (1) – plik zip – 51,6 MB
Załącznik nr 2 do OPZ projekt budowlany cz (2) – plik zip – 17,0 MB
Załącznik nr 2 do OPZ projekt wykonawczy i STWiORB – plik zip – 36,4 MB
Załączniki nr 3 do nr 8 do OPZ – plik zip – 7,53 MB
Formularze do wypenienia w wersji edytowalnej – plik rtf – 109 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 1 – plik PDF – 909 kB
Zapytanie wraz z wyjaśnieniami 2 – plik PDF – 533 kB
Zapytanie wraz z wyjaśnieniami 3 – plik PDF – 1,0 MB
Zapytanie wraz z wyjaśnieniami 4 – plik PDF – 379 kB

Zapytania wraz z wyjasnieniami 5 – plik PDF – 812 kB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 5 – zestawienie stali zbrojeniowej – plik PDF – 39,2 kB
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania 5 – 02-opis-PW-technologia-popr-zadanie-1 – plik PDF – 509 kB

Zmiana terminu składania ofert i zapytania wraz wyjaśnieniami 6 – plik PDF – 5,49 MB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 7 – plik PDF – 1,60 MB
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania 7 – Mapa sytuacyjna z przebieg trasy rurociągów w bramie wiazdowe – plik PDF – 763 kB

Uzupełnienie do zapytań wraz wyjaśnieniami nr 6 – plik PDF – 284 kB

Załącznik nr 1 do uzupełnienia odpowiedzi nr 6 – Węzeł W-15 rzut i przekroje – plik PDF – 118 kB
Załącznik nr 2 do uzupełnienia odpowiedzi nr 6 – Przedmiar – plik PDF – 105 kB

W dniu 01.03.2019 r. dokonano zmiany treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ – plik PDF – 362 kB

Zapytania wraz z wyjaśnieniami 8 – plik PDF – 437 kB

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF – 432 kB

Informacja o wyborze oferty  najkorzystniejszej – plik PDF – 434 kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści