Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami znajdującymi się w pasie drogowym ul. Gawrzyłowskiej w Dębicy.

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF – 58kB

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik PDF – 459kB

Formularze do wypełnienia – plik RTF – 495kB

Dokumentacja projektowa – plik PDF – 2,1MB

Treść zapytań i odpowiedzi – plik PDF – 418kB

Odtworzenie chodnika – plik PDF – 322kB

Poprawiony druk załącznika nr 7 – Wycena robót – plik RTF – 214kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF – 170kB

Kategorie
powrót
Przejdź do treści