Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy w roku 2013/2014

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

załączniki do SIWZ

Procedury stosowane przy nadzorze nad zagospodarowaniem osadu

Formularze do wypełnienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategorie
powrót
Przejdź do treści