Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Modernizacja systemu napowietrzania bloków biologicznych – wymiana czterech sztuk dmuchaw, Kontrakt V projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – plik PDF 4,6 MB
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF 913 kB
Formularze do wypełnienia – plik RTF 127 kB
Zapytania wraz z wyjaśnieniami (1)
Informacja o unieważnieniu postępowania
Kategorie
powrót
Przejdź do treści