Kategorie
Przetargi

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Wykonanie nowego przesyłu wody surowej z ujęcia do Pompowni Wody Surowej – III etap; Kontrakt VI projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica\” – 2 przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców
SIWZ – Wzór umowy
SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Formularze do wypełnienia
Dokumentacja techniczna
STWiORB
Przedmiar – komora
Przedmiar rurociąg
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Kategorie
powrót
Przejdź do treści