Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Kompetencje Laboratorium Oczyszczalni Ścieków potwierdzone

Bardzo ważnym elementem pracy każdego laboratorium jest systematyczne uczestnictwo
w badaniach biegłości, prowadzone przez niezależnych organizatorów.

Bardzo ważnym elementem pracy każdego laboratorium jest systematyczne uczestnictwo
w badaniach biegłości, prowadzone przez niezależnych organizatorów.
Laboratorium Oczyszczalni Ścieków po raz kolejny uczestniczyło w badaniach organizowanych przez Eurofins OBIKŚ Polska dotyczących wskaźników w zakresie analizy ścieków. Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki i tym samym potwierdziliśmy w sposób obiektywny i niezależny kompetencje techniczne naszego laboratorium oraz jakość i wiarygodność otrzymywanych wyników w zakresie wykonywanych badań fizykochemicznych ścieków.

Przejdź do treści