Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Pobieranie próbek wody pozytywnie ocenione

Laboratorium Produkcji Wody wzięło udział w badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek wody do spożycia.

Laboratorium Produkcji Wody wzięło udział w badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek wody do spożycia. Celem badań była ocena zdolności laboratoriów do przeprowadzenia pomiarów terenowych w zakresie: temperatury, pH, przewodnictwa właściwego i chloru wolnego oraz ocena pobierania próbek fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Badania przeprowadzone zostały w Przedsiębiorstwie Geologicznym PROMEA w Kielcach. Uzyskane przez nasze laboratorium wyniki są potwierdzeniem kompetencji i jakości świadczonych usług.

Przejdź do treści