Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Zmiana ! Nowa taryfa obowiązuje od 1 marca 2023r.

W dniu 15.02.2023r. na stronie BIP Wody Polskie, Decyzją RZ.RZT.70.99.2022 z dnia
13 lutego 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, została zatwierdzona taryfa za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W dniu 15.02.2023r. na stronie BIP Wody Polskie, Decyzją RZ.RZT.70.99.2022 z dnia
13 lutego 2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, została zatwierdzona taryfa za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Miasta
Dębica oraz częściowo na terenie gminy Dębica na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.

Przejdź do treści