Kategorie
Aktualności

Wodociągi Dębickie sp. z o.o.

Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną – wdrożony

W grudniu firma AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy zakończyła Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_POIS_002-1024x133.jpg

W grudniu firma AquaRD Sp. z o.o. z Warszawy zakończyła Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi na terenie miasta Dębica.

W ramach Zadania wybudowano punkty monitorowania ciśnienia i przepływu na sieci wodociągowej, oraz przepływu i napełnienia na sieci kanalizacyjnej. Pomiary przesyłane są na bieżąco do systemu SCADA. Wykonawca dostarczył i wdrożył także system AquaGIS oraz matematyczny model hydrauliczny sieci.

Wdrożony system ułatwi monitorowanie przecieków, strat wody oraz wycieków ścieków.

Wartość zrealizowanego kontraktu, to 1,25 mln złotych netto, a jego odbiór końcowego dokonano
31 stycznia br.

Było to ostatnie Zadanie zrealizowane w ramach Projektu „ Rozwój gospodarki wodno – ściekowej miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dębicy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Przejdź do treści